ทรัพยากรศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 2606
รายละเอียด :

รายละเอียดตามรายการ

Attachments:
 รายชื่อ CD_SALLC.pdf [ ] Super User
 รายชื่อ DVD.pdf [ ] Super User
 รายชื่อ MOVIES.pdf [ ] Super User
 รายชื่อ TCS.pdf [ ] Super User
 รายชื่อ VCD.pdf [ ] Super User


ฐานข้อมูลสำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

Published Date | Written by | Hits: 2930
รายละเอียด :


 Gale Lingo

คือฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการฝึกฝน

ภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ใช้ โดยได้แบ่งออกเป็น Level, Unit

และ Lesson พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับการฝึกอ่านออก

เสียง ได้แก่ The Studio และ Speak2Me โดยผู้ใช้สามารถ

เข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของทาง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถเข้าใช้งานได้จาก

http://tinyurl.com/lingo4trcn 

หรือ


ไฟล์ข้อมูล

 

คู่มือการใช้งาน GALE LINGO TRCN