ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

คู่มือการใช้ห้องสมุด/คู่มือการสืบค้น

Published Date | Written by | Hits: 2803
รายละเอียด :

คู่มือการใช้ห้องสมุด/คู่มือการสืบค้น

               


        

        


         คู่มือ ThaiJO

               

         คู่มือ ProQuest Ebook Central

               

         คู่มือ GVRL


         คู่มือ Clinicalkey for Nursing

               

         เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

               

         เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

               

         ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์

               

         คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE X8

               

         MeSH (Medical Subject Heading) 


     


         คู่มือการใช้ EBSCO NRC Plus (TH - EBSCO NRC Plus Tutorial)


เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ


เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวารสารเพื่อผลิตผลงานวิจัย
และการสืมค้นฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติการจองหนังสือด้วยตนเอง


การยืมคืนหนังสือห้องสมุด