เวลาเปิดทำการ

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 2763
รายละเอียด :


* วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

(งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 19.30 น.)
*วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 12.00 น.
(งดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และบริการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลา 11.30 น.)

 

*ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*การปิดบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกเหนือจากวันดังกล่าวห้องสมุดจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน