ห้องสมุดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

บุคลากร

Published Date | Written by Super administrator | Hits: 2686
รายละเอียด : 
1
อัมพวัน ดีพัฒชนะ
หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศ
6
2

5 

เมทิกา คำพรัด
บรรณารักษ์จุฑารัตน์ นันทรัชกุล
บรรณารักษ์กรรณิกา หวังพัฒน์
บรรณารักษ์


7 3 4 
 ศรีประไพ ย่วนภู่
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 อรรถพนธ์ ภู่เรือหงษ์ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 ภาดล สนรัมย์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด