ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


Title Published Date Hits
 
- ห้องสมุดงดให้บริการวันเสาร์ 22 ก.พ. 63 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

12

 

 
- ห้องสมุดปิดบริการ 29 มกราคม 2563

 

42

 

 
- ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 63 22 มกราคม 2563

 

37

 

 
- ห้องสมุดปิดบริการ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. 26 ธันวาคม 2562

 

29

 

 
- ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง เดือนธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562

 

38

 

 
- วันปิดห้องสมุดปิดเดือน ธันวาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562

 

44

 

 
- วันปิดห้องสมุดปิดเดือน พฤศจิกายน 2562 31 ตุลาคม 2562

 

68

 

 
- วันปิดห้องสมุดปิดเดือน ตุลาคม 2562 03 ตุลาคม 2562

 

80

 

 
- ห้องสมุดปิดบริการ 06 กันยายน 2562

 

107

 

 
- ห้องสมุดปิดบริการ เดือนกรกฏาคม 05 กรกฎาคม 2562

 

115

 

All 3 Pages, 21 Records | Page : 1 2 3 Next