ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


Title Published Date Hits
 
- ห้องสมุดปิดบริการเดือนพฤษภาคม 01 พฤษภาคม 2562

 

30

 

 
- ห้องสมุดปิดบริการ 11 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562

 

15

 

 
- ห้องสมุดปิดบริการเดือนเมษายน 21 มีนาคม 2562

 

28

 

 
- Book Fair @ Stin Library 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

35

 

 
- ฐานข้อมูล Gale Lingo 05 กุมภาพันธ์ 2562

 

99

 

 
- ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus 11 มกราคม 2562

 

76

 

 
- ฐานข้อมูล CINAHL Complete และ eBook Nursing Collection 19 ธันวาคม 2561

 

92

 

 
- E-book ทางด้านการพยาบาล ดาวน์โหลดฟรี 28 เมษายน 2560

 

399

 

 
- แบบบันทึกแจ้งความจำนงขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศเฉพาะรายบุคคลเชิงรุก 10 มีนาคม 2560

 

230

 

 
- การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม APA Style 6th edition 30 มกราคม 2560

 

388

 

All 1 Pages, 10 Records | Page : 1