ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


Title Published Date Hits
 
- ห้องสมุดปิดบริการเดือนเมษายน 21 มีนาคม 2562

 

1

 

 
- Book Fair @ Stin Library 26 กุมภาพันธ์ 2562

 

13

 

 
- ฐานข้อมูล Gale Lingo 05 กุมภาพันธ์ 2562

 

60

 

 
- ฐานข้อมูล Nursing Reference Center Plus 11 มกราคม 2562

 

47

 

 
- ฐานข้อมูล CINAHL Complete และ eBook Nursing Collection 19 ธันวาคม 2561

 

67

 

 
- E-book ทางด้านการพยาบาล ดาวน์โหลดฟรี 28 เมษายน 2560

 

376

 

 
- แบบบันทึกแจ้งความจำนงขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศเฉพาะรายบุคคลเชิงรุก 10 มีนาคม 2560

 

205

 

 
- การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม APA Style 6th edition 30 มกราคม 2560

 

360

 

All 1 Pages, 8 Records | Page : 1