ฐานข้อมูล Gale Lingo


ภาพหน้าปกหัวข้อ


Published Date | Written by Super administrator | Hits: 202
รายละเอียด :


 

Gale Lingo

คือฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการฝึกฝน

ภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ใช้ โดยได้แบ่งออกเป็น Level, Unit

และ Lesson พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับการฝึกอ่านออก

เสียง ได้แก่ The Studio และ Speak2Me โดยผู้ใช้สามารถ

เข้าใช้งานได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ทของทาง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถเข้าใช้งานได้จาก

http://tinyurl.com/lingo4trcn 

หรือ